Rok założenia 1994. Ma charakter firmy rodzinnej.
Prowadzimy skup metali nieżelaznych makulatury, folii, butelek PET. Stabilnie następuje rozwój firmy. Złomy od lat są dostarczane do polskich hut.
Byliśmy krajowymi pionierami odzyskiwania puszek Al. w sposób przemysłowy. Puszki są wysyłane do Organizacji Odzysku.
Działalność firmy na rzecz ochrony środowiska jest udokumentowana wielkością odzysku opakowań Al., który w Olsztynie wynosi ponad 85 %.
certyfikat on-line
Copyrights © 2007-2017 PTHKowalski.pl     [powered by indStudio CMS]